6 Ocak 2014 Pazartesi

2013 Yılının En İyi 50 İnceleme Kitabı
      * Kitap listesi ve görsel www.remokaya.blogspot.com adlı internet sitesinden alınmıştır.
      


 1. Ütopya (Antik Çağdan Günümüze Mutluluk Vaadi) - Nilnur Tandaçgüneş - Ayrıntı Yayınları
 2. Hannah Arendt'te "Radikal Kötülük" Problemi - Berrak Coşkun -  Ayrıntı Yayınları
 3. Etin Cinsel Politikası (Feminist - Vejeteryan Eleştirel Kuram) - Carol J. Adams - Ayrıntı Yayınları
 4. İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum - Vincent de Gaulejac - Ayrıntı Yayınları
 5. Akıl Hastalığı ve Psikoloji - Michel Foucault - Ayrıntı Yayınları
 6. Satürn Yıldızı Altında - Susan Sontag - Agora Kitaplığı
 7. Dağılmış Cumhuriyet (Yoldaşlarla Yürümek) - Arundhati Roy - Agora Kitaplığı
 8. İmansızların İmanı (Siyasal Teoloji Deneyleri) Simon Critchley - Metis Yayıncılık 
 9. İsyan, Devrim, Eleştiri (Toplum Paradoksu) - Bülent Diken - Metis Yayıncılık
 10. Kapitalizm, Arzu ve Kölelik (Marx ve Spinoza'nın İşbirliği) - Frederic London - Metis Yayıncılık
 11. Başkaldıran Bedenler (Türkiye'de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler) - Berfu Şeker - Metis Yayıncılık
 12. Fanatizm (Bir Fikrin Kullanımları Üzerine) - Alberto Toscano - Metis Yayıncılık
 13. Ceza ve Adalet - Özkan Agtaş - Metis Yayıncılık 
 14. Tarih ve Tekerrür - Kojin Karatani - Metis Yayıncılık
 15. Asi Şehirler (Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru) - David Harvey - Metis Yayıncılık
 16. Türkiye' de Anarşizm (Yüz Yıllık Gecikme) - Barış Soydan - İletişim Yayınevi
 17. Anarşizmler - Süreyyya Evren - İletişim Yayınevi
 18. Biyopolitika - Thomas Lemke - İletişim Yayınevi
 19. Hamidiye Alayları - İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri - Janet Klein - İletişim Yayınevi
 20. Bir Daha Asla! - Geçmişle Yüzleşme ve Özür - Asena Günal - İletişim Yayınevi
 21. 1970'lerde Türkiye Solu - Vehbi Ersan - İletişim Yayınevi
 22. Dünya Altüst Oldu - (İngiliz Devrimi'nde Radikal Düşünceler) - Christopher Hill - İletişim Yayınevi
 23. Erkek Millet Asker Millet (Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler) - Nurseli Yeşim Sünbüloğlu - İletişim Yayınevi
 24. Sosyal Forum'dan Öfkeliler'e - Yavuz Yıldırım - İletişim Yayınevi
 25. Çuvallamanın Queer Sanatı - Judith Halberstam - Sel Yayıncılık
 26. Queer Tahayyül - Özlem Güçlü, Sibel Yardımcı - Sel Yayıncılık 
 27. Yeni Bir Çağ Hayali (Yirminci Yüzyılı Yaratan Kadınlar) - Sheila Rowbotham - Sel Yayıncılık
 28. Kentsel Devrim - Henri Lefebvre - Sel Yayıncılık
 29. Çokluğun Grameri - Paolo Virno - Otonom Yayıncılık 
 30. Bin Makine (Toplumsal Hareket Olarak Makinenin Kısa Felsefesi) - Gerald Raunig - Otonom Yayıncılık 
 31. L. Auguste Blanqui'nin Devrimci Teorileri - Alan B. Spitzer - Otonom Yayıncılık
 32. Feminist Öznelerin Kuruluşu - Kathi Weeks - Otonom Yayıncılık
 33. Nietzsche Paris'te (Fransızların Nietzsche Okuması) - Sadık Erol Er - Otonom Yayıncılık
 34. Saf İçkin Yaşam (Deleuze'ün "Kritik ve Klinik" Projesi) - Daniel W. Smith - Norgunk Yayıncılık
 35. Foucault - Gilles Deleuze - Norgunk Yayıncılık
 36. Spinoza ve İfade Problemi - Gilles Deleuze - Norgunk Yayıncılık
 37. 1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri (Devrimci Halk Hareketleri Tarihi 3 Cilt) - Murray Bookchin - Dipnot Yayınları
 38. Cizre - Bohtan Beyi Bedirhan - Ahmet Kardam - Dipnot Yayınları
 39. Türkiye'de Kürt Ulusal Hareketi: Direnişin Söylemi - Cengiz Güneş -  Dipnot Yayınları
 40. PKK Üzerine Yazılar - Ahmet Akkaya, Joost Jongerden - Vate Yayınevi
 41. İsyan ve Umut Ağları (İnternet Çağında Toplumsal Hareketler) - Manuel Castells - Koç Üniversitesi Yayınları
 42. Kapitalizm ve Şizofreni için Kullanıcı Rehberi (Deleuze ve Guattari'den Sapmalar) - Brian Massumi - Bilim ve Sosyalizm Yayınları
 43. Deleuze Bağlantıları - John Rajchman - Bağlam Yayıncılık 
 44. Biricik ve Mülkiyeti - Max Stirner - Kaos Yayınları
 45. İşgal Et (İtaatsizlik Üzerine Üç Tez) Bernard E. Harcourt , Michael Taussig, W. J. T. Mitchell - Kolektif Kitap
 46. Şefler Nasıl İktidara Geldiler (Tarih Öncesinde Politik Ekonomi) - Timothy Earle - Versus Kitap Yayınları
 47. Sıcak Haziran - Nuray Sancar - Evrensel Basım Yayın
 48. Soykırımın Cinsiyetçi Tecrübeleri - Choman Hardi - Avesta Yayınları
 49. Marx'tan Spinoza'ya, Spinoza'dan Marx'a: Güncel Müdahaleler - Hazırlayan : Cemal Bali Akal, Eylem Canaslan - Dost Kitabevi Yayınları 
 50. Başka Bir Dünya Mümkün (Küreselleşme ve Antikapitalizm) - David McNally - Yordam Kitap

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder